Difcor

Sistemični fungicid za krumpir, šećernu repu, koštičavo i jezgričavo voće, vinovu lozu, povrće i ukrasno bilje.

Valis F

Polusistemični fungicid sa preventivnim, kurativnim, eradikativnim i kontaktnim djelovanjem protiv plamenjače vinove loze.

Go to Top