SPORAX

Sistemični fungicid s preventivnim, antisporulantnim i kurativnim djelovanjem protiv plamenjače krumpira

Djelatna tvar:         propamokarb 722 g/L
Formulacija:          koncentrat za suspenziju (SC)
Registracija:          UP/I-320-20/22-03/136
Proizvođač:           GLOBACHEM NV
Pakiranje:              5 L

SVOJSTVA

SPORAX je sistemični fungicid s preventivnim, antisporulantnim i kurativnim djelovanjem protiv plamenjače krumpira (Phytophtora infestans). Djelatna tvar propamokarb pripada skupini karbamata. Karakterizira ga brza apsorpcija u biljku i izrazito premještanje u biljci (akropetalno – gore i bazipetalno – niz stabljiku).

SPORAX se može koristiti sam, ali njegova prava snaga je u kombinacijama ciljane zaštite od plamenjače krumpira. Preporučene kombinacije pripravaka u ciljanoj zaštiti od plamenjače krumpira odgovaraju zahtjevima prema fenofazi krumpira i očekivanim vremenskim prilikama (prije svega temperaturama).

 

 

PRIMJENA

KRUMPIR

Samostalno u preventivnoj uporabi:

 • SPORAX 1,4 L/ha

Kombinacije ciljane zaštite prilagođene fenofazama krumpira

POČETNA PRSKANJA

 • SPORAX 1,2 L/ha + SHIRLAN 0,3 l/ha
  SPORAX djeluje izuzetno izraženo sistemično i kurativnona plamenjaču, što je ključno kod ranih pojava plamenjače. SHIRLAN djeluje kontaktno i antisporulantno. Jer SHIRLAN bolje djeluje na nižim temperaturama, je kombinacija izvrsna za primjenu na početku vegetacije i u slučajevima gašenja zaraza.

RAZDOBLJE IZRAZITOG RASTA CIME

 • SPORAX 1,1 -1,4 L/ha + CYMBAL FLOW 0,4-0,5 L/ha
  U razdoblju intenzivnog rasta cime krumpira (max. porast) SPORAX pruža odličnu preventivnu i kurativnu zaštitu od plamenjače uključujući stabljike. Odlična kurativnost CYMBAL-a FLOW maksimizira učinkovitost posebno u situacijama već postojećih infekcija.

ZAUSTAVLJANJE RASTA CIME, FORMIRANJE GOMOLJA

 • SPORAX 1,2 L/ha + RANMAN TOP 0,4 L/ha
  Nakon početka formiranja gomolja mora se osigurati i zaštita gomolja od plamenjače. SPORAX preventivno i kurativno štiti sve nadzemne dijelove biljke – uključujući i stabljiku. RANMAN TOP svojim jedinstvenim načinom djelovanja (izvrsno prianjanje i raspoređivanje, dugo i izvrsno djelovanje na svim temperaturama, …) štiti gomolje i lisnu masu.

Navedene kombinacije u razdoblju pojave koncentrične pjegavosti krumpira (Alternaria spp.) dopuniti fungicidima NARITA ili ZAFTRA.

Vrijeme upotrebe SPORAXA je tijekom cijele vegetacije (BBCH 11-91). Dozvoljeni broj tretiranja po sezoni je 6 puta. Karenca: 14 dana.

Učinkovitost, a posebno pouzdanost u svim vremenskim uvjetima, povećava se dodavanjem okvašivača STICMAN:

 • Kod potrošnje vode do 300 L/ha dodati 0,1 L/ha
 • Kod potrošnje vode >300 L/ha dodati 0,15 L/ha