Ograničenje odgovornosti

Informacije na ovoj web stranici točne su na dan objave, temeljene na saznanjima Certis Belchim, ali su samo opće prirode i nisu namijenjene detaljnoj obradi određenih tema ili pružanju sveobuhvatnih informacija o pojedinačnim temama. Korisnici moraju, prilikom korištenja informacija na ovoj web stranici, tražiti odgovarajuće detaljne informacije, savjete i detaljno se upoznati s uputama (etiketa) prije svake upotrebe bilo kojeg SZB-a spomenutog na web stranici. Certis Belchim ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakve propuste ili pogreške u informacijama na ovim stranicama. Osim toga, Certis Belchim ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije dobivene s drugih stranica na koje ova web stranica povezuje.