SMS & e-poruke

Korisnicima koje imamo u bazi podataka šaljemo SMS i e-poruke.

SMS poruke šaljemo prvenstveno s ciljem skretanja pozornosti na neke hitne aktivnosti u zaštiti bilja koje je potrebno obaviti u određenom roku. Naglasak je na preporukama za ispravnu i pravodobnu uporabu naših pripravaka.

E -poruke su poruke u obliku e -pošte. E-poruke usredotočene su na detaljnije preporuke za mjere zaštite bilja, kratke informacije o inovacijama, specifične probleme u zaštite bilja itd. E-pošta također sadrži poveznice za detaljnije ili dodatne informacije vezane za temu u svakoj poruci a i šire.

Obavijesti SMS-om i / ili e-poštom šaljemo izravno korisnicima iz naše baze podataka na njihove brojeve mobilnih telefona i / ili adrese e-pošte. Drugi mogu vidjeti e-poruke izravno na ovoj WEB stranici.