About admin

Ovaj autor još nije popunio nikakve detalje.
So far admin has created 3 blog entries.

Registriran je MIZUKI, višenamjenski proizvod odličnih karakteristika: protiv korova, za desikaciju, za odstranjivanje izdanaka u krumpiru, vinogradarstvu, voćarstvu, maslinarstvu i povrćarstvu.

Registriran je MIZUKI, višenamjenski proizvod odličnih karakteristika: protiv korova, za desikaciju, za odstranjivanje izdanaka u krumpiru, vinogradarstvu, voćarstvu, maslinarstvu i povrćarstvu. Odlično suzbijanje širokolisnih korova, uklanjanje izdanaka i desikacija. Suzbija i korove koji su veliki problem za druge herbicide (i zbog otpornosti korova), npr. kanadska hudoljetnica (Conyza canadensis). Način djelovanja: kontaktno (kod višegodišnjih širokolisnih [...]

Teppeki je registriran za suzbijanje uši i tripsa u duhanu!

Teppeki je registriran za suzbijanje uši i tripsa u duhanu! U duhanu je nakon zabrane primjene ključnih neonikotinoida vrlo ograničen izbor insekticida. Registracijom Teppekija sada je dostupan odličan alat za suzbijanje uši pa i tripsa u duhanu. Teppeki se može primjeniti pri presađivanju, navodnjavanjem kap po kap i kasnije folijarno pri pojavi štetnika. [...]

Go to Top