Registriran je MIZUKI, višenamjenski proizvod odličnih karakteristika: protiv korova, za desikaciju, za odstranjivanje izdanaka u krumpiru, vinogradarstvu, voćarstvu, maslinarstvu i povrćarstvu.

  • Odlično suzbijanje širokolisnih korova, uklanjanje izdanaka i desikacija.
  • Suzbija i korove koji su veliki problem za druge herbicide (i zbog otpornosti korova), npr. kanadska hudoljetnica (Conyza canadensis).
  • Način djelovanja: kontaktno (kod višegodišnjih širokolisnih korova suzbija nadzemni dio dok ne utječe na korjenov sustav).
  • Visoka komplementarnost sa drugim herbicidima kada je potrebno (npr. foliarnim graminicidima, Chikarom, Pledgeom, Beloukhom, glifosatom, …).
  • Suzbijanje izdanaka i korova jednim prskanjem.
  • Upotreba u brojnim kulturama.