Zaftra AZT 250 SC

Fungicid namijenjen suzbijanju biljnih bolesti u ratarstvu i povrćarstvu.