PLEDGE 50 WP se primjenjuje za suzbijanje izuzetno širokog spektra jednogodišnjih širokolisnih pa i nekih uskolisnih korova. Najbolja učinkovitost postiže se kad se primjenjuje na korove koji još nisu niknuli ili su u fazi nicanja, u kasnijim fazama korova učinkovitost je manje pouzdana.

PLEDGE 50 WP ne ulazi u biljku već ostaje na površini i neposredno ispod površine tla gdje stvara herbicidni film koji izuzetno dugo suzbija korove koji niću.

PLEDGE 50 WP stoga treba da se primjeni rano, još prije nicanja korova ili, ako su korovi već nikli, u kombinaciji sa herbicidom koji dobro djeluje na već iznikle korove.