Teppeki 500 WG

Selektivan kontaktno-sistemični aficid za Suzbijanje lisnih uši u voćarstvu, povrćarstvu i duhanu.

Djelatna tvar:         flonikamid 500 g/kg
Formulacija:          vododispergirajuće granule (WG)
Registracija:          UP/I-320-20/06-01/236
Proizvođač:          ISK Biosciences Europe N.V.
Pakiranje:              1,5 g, 140 g, 500 g, 2 kg

 

SVOJSTVA

FLONIKAMID IMA JEDINSTVEN NAČIN DJELOVANJA

Kod mnogih važnih lisnih uši sve se češće uočava kraće djelovanje i smanjenje učinkovitosti insekticida. Flonikamid ima jedinstveni mehanizam djelovanja i nema unakrsnu rezistentnost s bilo kojim insekticidom, što ga čini prikladnim za upotrebu u svim programima suzbijanja lisnih ušiju i stakleničke bijele mušice.

Flonikamid djeluje kontaktno i ingestivno. Lisne uši prestaju se hraniti najkasnije 1 sat nakon prskanja. Zbog gladovanja i dehidracije ugibaju unutar 2-5 dana nakon prskanja. Flonikamid se raspoređuje u biljkama Sistemično akropetalno kao i translaminarno. Biljke intenzivno apsorbiraju flonikamid kroz lišće i korijen. Mnogi insekticidi brzo gube svoju učinkovitost pod utjecajem svjetla i temperature, no TEPPEKI je učinkovit u svim vremenskim uvjetima. TEPPEKI ima jako dugo djelovanje. Obično štiti kulture najmanje 21 dan, čak i pod teškim uvjetima. U slučaju izrazito jakih napada (npr. intenzivni i kontinuirani napadi populacije uši iz okolnih područja), djelovanje traje najmanje 14 dana.

 

PRIMJENA

JABUKA, KRUŠKA

Primijeniti u koncentraciji od 0,012-0,014% (12-14 g/100 L vode).

Tretirati kod pojave štetnika, početkom proljeća, s pojavom prvih izdanaka. Najprikladnije vrijeme tretiranja je prije cvatnje, pogotovo za suzbijanje jabučne pepeljaste uši kad je populacija uši mala, a lisna masa još nije oštećena. Zdrava lisna masa značajno utječe na učinkovito sistemično i translaminarno kretanje unutar biljke kao i dugotrajno djelovanje koje omogućuje zaštitu od lisnih uši tijekom cijelog perioda cvatnje. Predatorski insekti normalno se razvijaju i doprinose boljoj kontroli lisnih ušiju. Primjena prije cvatnje osigurava zaštitu tijekom cijelog perioda cvatnje, tako da dolazi do vrlo sporog množenja lisnih uši nakon cvatnje čime je olakšana zaštita protiv ušiju tijekom cijele vegetacije. Teppeki se može uspješno koristiti i nakon cvatnje. Primijeniti 200-1000 L vode po hektaru, ovisno o fenofazi rasta. Maksimalno tretirati dva puta za redom i najviše tri puta u sezoni u razmaku od 14-21 dan. Uspješno suzbija jabučnu pepeljastu uš (Dysaphis plantaginea), kruškinu pepeljastu uš (Dysaphis pyri), jabučnu zelenu uš (Aphis pomi), bitno smanjuje populaciju jabučne krvave uši (Eriosoma lanigerum) i nadopunjuje se u programu sa drugim aficidima.

KRUŠKA

Primijeniti u koncentraciji od 0,012-0,014% (12-14 g/100 L vode) uz utrošak 200-1000 L vode po hektaru. TEPPEKI u zemljama EU pokazuje vrlo dobro djelovanje na kruškinu buhu (Psylla pyri). Optimalna primjena je za vrijeme faze žutih jaja kruškine buhe, te u isto vrijeme odlično suzbija i uši Dysaphis spp. Druga generacija kruškine buhe suzbija se preparatom na bazi abamektina odnosno insekticida sa dobrim djelovanjem na kruškinu buhu.

DUHAN

Protiv duhanovog resičara (Trips tabaci), duhanove lisne uši (Myzus nicotianae) i drugih uši (Aphis spp., Myzus spp.), u količini od 0,14 kg/ha.

ŠLJIVA

Suzbija šljivinu zelenu uš (Hyalopterus pruni) i šljivinu uš uvijalicu (Brachycaudus helichrysi syn. Anuraphis helichrysi) u koncentraciji 0,012-0,014% (12-14 g/100 L vode).

Maksimalno tretirati dva puta godišnje u razmaku od 12-14 dana.

BRESKVA

Protiv zelene breskvine uši (Myzus persicae) u koncentraciji 0,012 0,014% (12-14 g/100 L vode). Maksimalno tretirati  va puta godišnje. U zemljama EU TEPPEKI je nepogrešiv u suzbijanju lisnih ušiju u breskvi. Glavni cilj je suzbijanje zelene breskvine uši za koju je posljednjih godina ustanovljena otpornost na neonikotinoide u skoro svim ispitanim regijama.

Najbolje je upotrebiti ga prije cvatnje (prvi tretman), iako uši nisu još ni prisutne.

RAJČICA

Suzbija zelenu breskvinu uš (Myzus persicae) i pamukovu lisnu uš (Aphis gossypii). Tretirati kod pojave infekcije (posebice u zaštićenom prostoru kada je više od 5% listova inficirano jednim ili više štetnika) u količini od 0,10-0,12 kg/ha ovisno o jačini infekcije. Na početku infekcije primijeniti manju količinu.

Utrošiti 400-1000 L vode po hektaru, ovisno o fenofazi razvoja.

Ponoviti tretiranje (do najviše 3 puta godišnje) u razmaku 7 do 14 dana.

TEPPEKI se u dozi 200 g/ha preko tla upotrebljava nakon presađivanja (od kada se biljke ukorjene, do najkasnije 2 do 3 tjedna nakon presađivanja). Prema potrebi ponoviti tretiranje nakon 1-2 tjedna. U slučaju dvije aplikacije preko sistema za navodnjavanje moguća je i treća upotreba folijarno ali pod uvjetom da je toj primjeni prethodio insekticid za suzbijanje bijele leptiraste uši sa drugim mehanizmom djelovanja.

KRASTAVCI, KORNIŠONI, TIKVICE, TIKVE, DINJE I LUBENICE

Protiv pamukove lisne uši (Aphis gossypii). Tretirati kod pojave infekcije (posebice u zaštićenom prostoru kada je više od 5% listova napadnuto jednim ili više štetnika) u količini od 0,10 kg/ha.

Primijeniti 400-1000 L vode po hektaru, ovisno o fenofazi razvoja. Ponoviti tretiranje (do najviše 3 puta godišnje) u razmaku 7 do 14 dana.

PAPRIKA u zaštićenom prostoru

Protiv lisnih uši (Aphididae) u količini od 0,12 kg/ha.

Učinkovitost, a posebno pouzdanost u svim vremenskim uvjetima, povećava se dodavanjem okvašivača STICMAN:

  • Kod potrošnje vode do 300 L/ha dodati 0,15 L/ha.
  • Kod potrošnje vode 300-500 L/ha dodati 0,25 L/ha.
  • Kod potrošnje vode 500-750 L/ha dodati 0,35 L/ha.
  • Kod potrošnje vode više od 750 L/ha dodati 0,4-0,5 L/h.