Starmax Zn

Gnojivo za aktivaciju razvoja korjenovog sustava.

Sastav:                  29,6% fosfor pentoksida topljivog u vodi (P2O5) (440 g /L)
5% vodotopivog kalijevega oksida (K2O) (75 g/L)
6,7% vodotopivog cinka (Zn) (100 g/L)
Formulacija:          vodotopivi koncentrat (SL)
Proizvođač:           AGRO-NUTRITION SAS., Francuska
Pakiranje:              10 L

 

ZAŠTO STARMAX Zn

 • Istodobna opskrba fosforom i cinkom za optimalan razvoj korijenskog sustava, što je osnova za visoke prinose.
 • Formulacija s kiselim pH poboljšava svojstva smjese za prskanje (stabilizirana, puferirana i zakiseljena) i omogućuje visokokvalitetno nanošenje depozita na lišće
  → povećanje afiniteta prema površini lista, brza i učinkovita apsorpcija u biljno tkivo.
 • Unos hranjiva iz STARMAX Zn je praktički 100%.
 • Dostupnost i unos STARMAX Zn putem lista puno je pouzdaniji od dostupnosti i unosa fosfora i cinka putem tla.
 • Jednostavan za korištenje (tekuća formulacija).
 • Fleksibilan i ekonomičan: može se miješati s SZB.
  → jedno prskanje manje, štedi vrijeme. Pojačava djelovanje folijarnih herbicida.

ZAŠTO FOLIJARNA PRIMJENA FOSFORA?

Prisutnost fosfora u tlu je vrlo visoka ali je njegova pokretljivost vrlo slaba ibioraspoloživost niska. Slijedom toga fosfor se vrlo sporo i u malim količinama oslobađa u otopinu tla gdje je dostupan biljkama.

Na prijelaz fosfora iz raspoloživog fosfornog bazena u otopinu utječe nekoliko pedoklimatskih čimbenika:

 • Adsorpcijski kapacitet tla
 • Temperatura
 • pH

Unatoč velikim količinama fosfora u tlu, u dijelovima tla gdje korijenje uzima hranjive tvari, otopina tla jedva sadrži dovoljno lako dostupnog fosfora za trenutne potrebe usjeva.

NEDOSTATAK FOSFORA Rizične okolnosti

 • Suša
 • Niske temperature, koje ograničavaju aktivnost korijena
 • Zbijena, slabo strukturirana ili slabo drenirana tla
 • Tla s kiselim (pješčana) ili alkalnim pH
 • Tla s visokim kapacitetom adsorpcije (> 90%)
 • Tla s niskim zalihama P2O5 (< 0,1 mg/kg)
 • Tla s niskim sadržajem organske tvari
 • Tlo bogato željeznim hidroksidom (sklonost zakiseljavanju)
 • Usjevi sa slabo razvijenim korijenskim sustavom

Čak i kada je kapacitet tla za adsorpciju fosfora nizak, a u tlu postoje velike rezerve P2O5, nedovoljan volumen tla prožetog korijenjem onemogućuje biljkama da prime dovoljnu količinu fosfora. Fosfor je u tlu slabo pokretljiv, pa biljke u tlu mogu pristupiti samo onom fosforu koji nije udaljen više od 30 mm od pojedinog korijena.

TEHNOLOGIJA AKTIVNE ISHRANE
Optimizacija razvoja korijena

Fosfor i cink izuzetno su važni za razvoj korijenskog sustava. Folijarna primjena STARMAX Zn Omogućuje biljkama trenutačno zadovoljavanje njihovih potreba za fosforom, čime se jača korijenski sustav od najranijih faza i omogućuje usjevima da što prije dođu u punu kondiciju. Kalij dodatno pojačava fotosintezu.

STARMAX Zn opskrbljuje biljke fosforom i cinkom u najvećoj mogućoj mjeri, zbog čega se korijenski sustav maksimalno razvija, što omogućuje optimalan unos svih hranjiva, zbog povećanog volumena korijenovog sustava, unos fosfora iz tla također se jako povećava.

Kisela pH formulacija
temelji se na organskom puferskom kompleksu – rezultatu razvoja Agronutritiona – koji omogućuje:

 • Snižavanje pH u prskalici
 • Taloženje kalijevih soli
 • Izvrsnu kompatibilnost sa SZB

Formulacija s kiselim pH omogućuje brzo i optimalno unošenje hranjiva u biljke. Time je biljkama omogućena izvrsna apsorpcija hranjiva, biljke gotovo 100% iskorištavaju hranjiva koje sadrži STARMAX Zn.

PRIMJENA

KULTURA DOZA MAKS.
KONC.
VRIJEME PRIMJENE
Kukuruz 1-2 L/ha 2,5% 1 primjena u fazi od 4-6 listova. Ponoviti nakon 10-15 dana ako je potrebno.
Uljana repica 1-2 L/ha 2,5% 1 primjena u razvojnoj fazi 5-6 cm.
Lan 3 L/ha 2,5% 1 primjena u razvojnoj fazi 5-6 cm.
Povrće osjetljivo na nedostatak cinka 2 L/ha 2,5% 1 primjena na dobro razvijenom lišću. Ponoviti nakon 10-15 dana ako je potrebno.
Krumpir 2-4 L/ha 2,5% 1 primjena na dobro razvijenom lišću. Ponoviti nakon 10-15 dana ako je potrebno.