Mildicut 25 SC

Fungicid za suzbijanje plamenjače vinove loze.

Djelatna tvar:         ciazofamid 25 g/L
Formulacija:          koncentrat za suspenziju (SC)
Registracija:          UP/I-320-20/08-01/141
Proizvođač:          ISK Biosciences Europe N.V.
Pakiranje:              1 L, 10 L

 

NAČIN DJELOVANJA

Jedinstveni inovativni fungicid, stvoren za vinovu lozu:

 • Sistemično djelovanje kombinacije dviju tvari, ciazofamida i di-Na fosfonata, štite novi porast u fazama najintenzivnijeg rasta.
 • Neprikosnoveno preventivno djelovanje – najduže djelovanje.
 • “Eradikativno” djelovanje – uništava spore patogena.
 • Neosporna učinkovitost i u kišnim uvjetima – zbog svojstava ciazofamida da se ne ispire i kod izuzetno obilnih kiša. MILDICUT potpuno štiti lozu čak i kod dužeg kišnog perioda od 10 do 14 dana iza prskanja.
 • Translaminarno premještanje.
 • Odlična zaštita boba i grozdova.
 • Jedinstveni mehanizam djelovanja, praktički ne može doći do pojave otpornosti bolesti. Uvijek pouzdana učinkovitost.
 • Dvije tvari sadržane u MILDICUT-u, osnova su za njegovo odlično, dugotrajno i pouzdano suzbijanje plamenjače vinove loze.

 

VINEPRO preporuke

PREVENTIVNA UPOTREBA
MILDICUT se upotrebljava preventivno. Prskanje prije pojave zaraze garantira potpunu zaštitu protiv plamenjače.

INTERVAL IZMEĐU PRSKANJA
Puna doza fungicida MILDICUT (4 L/ha) kod preventivne upotrebe garantira 10-14 dnevnu potpunu zaštitu u svim vremenskim uvjetima i razvojnim fazama vinove loze.

VRIJEME UPOTREBE
MILDICUT je moguće upotrijebiti od pred cvatnju pa do zatvaranja grozda (BBCH 53 do BBCH 79). MILDICUT se koristi preventivno za vrijeme cvatnje (BBCH 59 do BBCH 71), kad je opasnost od plamenjače najveća. MILDICUT je odličan za kasnija prskanja jer nudi neprikosnovenu zaštitu boba. Od izuzetnog je značaja kod stolnih sorata jer ne ostavlja mrlje na bobama. Mildicut ima karencu od svega 21 dan.

Sredstvo se smije primijeniti 8 puta godišnje na istoj površini, u vremenskim razmacima od 10 do 14 dana. Kod prskanje punog habitusa, potrebno je držati sve mlaznice otvorene, tada se primjenjuje u dozi od 3,5-4 L/ha. U ranijim razvojnim fazama, kada se mlaznice zatvaraju zbog manjeg habitusa loze, moguće je smanjenje doze po hektaru ali samo sukladno obimu zatvorenih sapnica.

Učinkovitost, a posebno pouzdanost u svim vremenskim uvjetima, povećava se dodavanjem okvašivača STICMAN:

 • Kod potrošnje vode do 300 L/ha dodati 0,15 L/ha
 • Kod potrošnje vode 300-500 L/ha dodati 0,25 L/ha
 • Kod potrošnje vode 500-750 L/ha dodati 0,35 L/ha
 • Kod potrošnje vode više od 750 L/ha dodati 0,4-0,5 L/ha