LENTAGRAN WP

Herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih korova u brokuli, kelju, kelju pupčaru, kupusu, cvjetači, lucerni, crvenoj djetelini, češnjaku, luku, luku kozjaku, poriluku, grašku, slanutku, leći, artičoki, šparogama, kukuruzu šećercu, duhanu i začinskom bilju.

Djelatna tvar:         piridat 450 g/kg
Formulacija:          močivo prašivo (WP)
Registracija:          UP/I-320-20/12-01/102
Proizvođač:          Certis Belchim B.V.
Pakiranje:              1 kg

 

OSNOVNO

LENTAGRAN je herbicid za profesionalne proizvođače mnogih usjeva za koje je dostupno malo herbicida. Zato je LENTAGRAN u zemljama EU nezamjenjiv dio programa zaštite povrća od korova.

 • Uvijek prskajte kada su korovi u ranim razvojnim fazama.
 • Kako bi se osigurala selektivnost i učinkovitost, uvijek je bolje prskati u podijeljenim dozama.
 • Izbjegavajte prskanje na visokim temperaturama.
 • Utrošak vode 300-400 L/ha.
 • U vrijeme prskanja lišće kulture treba biti suho.
 • Kiša koja padne nekoliko sati nakon prskanja može smanjiti učinkovitost.
 • LENTAGRAN se ne smije miješati s folijarnim gnojivima, okvašivačima, pripravcima koji sadrže ulja i graminicidima.
 • Prskati kada se kultura dobro ukorijeni.

 

PRIMJENA

OPĆE PREPORUKE

U programima različitih kultura LENTAGRAN se kombinira s različitim herbicidima, stoga se preporuke o vremenu primjene i dozama mogu značajno razlikovati od osnovnih preporuka (npr. najveća preporučena doza 2 kg/ha). Za detaljnije upute obratite se stručnoj službi Certis Belchima.

Osnovne preporuke za sve registrirane kulture:

 • Prskanje nakon nicanja/presađivanja kulture maksimalnom dozom od 2 kg/ha.
 • Korovi moraju biti u ranoj fazi razvoja, najbolje u fazi kotiledona do 2 lista.
 • Za bolju učinkovitost preporučuje se višekratno prskanje u podijeljenim dozama, a ukupna doza u vegetaciji ne smije biti veća od 2 kg/ha.
 • Korove u razvojnoj fazi do 2 prava lista moguće je suzbiti vrlo niskim dozama. Ako su korovi veći, doza se povećava, pa kada korovi imaju više od tri lista, koristimo najviše dvije podijeljene doze odn. napravite jedno prskanje s punom dozom.
 • Primjer prskanja s dvije podijeljene doze:
  • prvo prskanje kada korovi imaju 1-3 lista u dozi od 1 kg/ha
  • drugo prskanje u dozi od 1 kg/ha 10-14 dana kasnije, kada novoiznikli korovi imaju 1-3 do maksimalno 4 lista.
 • Primjer prskanja s tri podijeljene doze:
  • prvo prskanje kada su korovi u fazi kotiledona do 1-2 lista u dozi od 0,5 kg/ha
  • drugo i treće prskanje u dozi od 0,5-0,75 kg/ha u razmacima od 7-10 dana, kada su korovi tek iznikli u fazi kotiledona do 1-3 lista.

KUPUSNJAČE

 • Nakon presađivanja prskati herbicidom metazaklor 500 SC (1-1,5 L/ha).
 • 2-3 tjedna nakon presađivanja prskanje LENTAGRANOM uz eventuelni dodatak 0,25 L/ha metazaklora 500.
 • U slučaju da se prska u podijeljenim dozama, drugo prskanje s oba herbicida provodi se nakon otprilike 2 tjedna ili pri naknadnom nicanju korova.
 • Maksimalna ukupna doza LENTAGRANA je 2 kg/ha, a metazaklora 500 SC 1,5 L/ha.
KULTURA DOZIRANJE PARTNER
cvjetača, brokula, kelj 1. prskanje: 0,75 kg/ha

2. prskanje: 0,75 kg/ha

ili

jedno prskanje:1,5 kg/ha

+ 0,25 l/ha metazaklor 500 SC

+ 0,25 l/ha metazaklor 500 SC

+ 0,25 l/ha metazaklor 500 SC

bijeli i crveni kupus, kelj pupčar 1. prskanje: 1 kg/ha

2. prskanje: 1 kg/ha

ili

jedno prskanje: 1,5-2 kg/ha

+ 0,25 l/ha metazaklor 500 SC

+ 0,25 l/ha metazaklor 500 SC

+ 0,25 l/ha metazaklor 500 SC

LUK IZ SJEMENA

Herbicidni program u podijeljenim dozama:

 • Prije sjetve može se koristiti zemljišni herbicid (npr. pendimetalin), a prije nicanja luka, kad su korovi već iznikli, može se koristiti BELOUKHA.
 • prskanje Lentagranom: 0,2 kg/ha, prvi list najmanje 3-4 cm.
 • Zatim slijede 3-4 prskanja LENTAGRANOM u dozi od 0,3-0,5 kg/ha, u razmaku od 5-7 dana. Može se kombinirati sa zemljišnim herbicidom (npr. pendimetalin), a po potrebi i s drugim herbicidima (npr. fluroksipir, klopiralid, …).

LUK, PORILUK (presađivanje)

KULTURA DOZE I VRIJEME UPOTREBE
luk iz presada •      Nakon presađivanja: pendimetalin CS 1,5 l/ha

•      Nakon faze 3 lista:    Lentagran 0,75-1 kg/ha
+ pendimetalin CS 0,5-0,7 l/ha +*

•      10-14 dana kasnije:  Lentagran 0,75-1 kg/ha
+ pendimetalin CS 0,5-0,7 l/ha +*

poriluk •      Nakon presađivanja: pendimetalin CS 1,5 l/ha

•      Nakon faze 3 lista:    Lentagran 0,75-1 kg/ha
+ pendimetalin CS 0,5-0,7 l/ha
+ metazaklor 500 SC 0,75-1 l/ha +*

•      10-14 dana kasnije:  Lentagran 0,75-1 kg/ha
+ pendimetalin CS 0,5-0,7 l/ha
+ metazaklor 500 SC 0,75-1 l/ha +*

*Ako su prisutni specifični višegodišnji korovi (npr. slak ili osjak), dodajte smanjene osnovne doze

fluroksipira i/ili preparate na bazi klopiralida.

ŠPAROGA

U šparogama se tretira nakon nicanja korova nakon berbe ili prije berbe usjeva u fazi dok su mladice još prekrivene zemljom (paziti da LENTAGRAN ne padne na mladice!).

LENTAGRAN se koristi kod izbijanja novih korova jednokratno u dozi od 2 kg/ha, a još bolje u manjim dozama (2-3 doze od 0,5 – 1 kg/ha po dozi) sprječavajući nanošenje sredstva na mladice (vrijeme kada su mladice pokrivene ili zaštita deflektorima). Za šparogu je dostupno malo herbicida, kao partneri u programu preporučuju se pripravci na bazi metribuzina i pendimetalina.

LUCERNA

Zaštita protiv korova je od velikog značaja u ekonomici proizvodnje lucerne. Sa smanjenjem zakorovljenosti bitno se poboljšava razvoj i prinos lucerne. Kontrola korova omogućava godinu do dvije duže ekonomično korištenje usjeva lucerne.

Prskanje nakon sjetve nakon formiranja 1. troliske, dok su korovi u što manjoj razvojnoj fazi: LENTAGRAN 1 kg/ha + PULSAR 0,7 L/ha. Ova kombinacija odlično se nadopunjuje i omogućava kontrolu većine jednogodišnjih korova. Kombinacija omogućava niže doze Pulsara i time je bitno poboljšana selektivnost.

U slučaju značajne zakorovljenosti u 2. ili još eventuelno 3. godini može se primjenjivati ista kombinacija, rano u proljeće, kad vegetacija tek krene, korovi su nikli ali su još vrlo mali.