Grasser

Herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova u ozimoj uljanoj repici i šećernoj repi.

Djelatna tvar:         kizalofop-P-etil 108 g/L
Formulacija:          koncentrat za emulziju (EC)
Registracija:          UP/I-320-20/17-03/385
Proizvođač:           HELM AG
Pakiranje:              1 L

 

Djelatna tvar kizalofop-P-etil pripada skupini ariloksifenoksi propionata što znači da ih biljka usvaja putem lista. Bolji učinci ovog herbicida postižu se u ranijim fazama razvoja jednogodišnjih trava. Za primjene protiv višegodišnjih trava doze treba povećati.

 

PRIMJENA PO KULTURAMA

 

ULJANA REPICA

 • JEDNOGODIŠNJI USKOLISNI KOROVI
  • Primjena u jesen: 0,6 L/ha. Primijeniti nakon nicanja do 8 listova usjeva (BBCH 10-18) kada su korovi u fazi 2 lista do kraja busanja (BBCH 12-29).
  • Primjena u proljeće: 0,6 L/ha. Primijeniti do stadija vidljivih 5 nodija usjeva (BBCH 35) kada su korovi u fazi 2 lista do kraja busanja (BBCH 12-29).
 • VIŠEGODIŠNJI USKOLISNI KOROVI
  • Primjena u jesen: 1,0 L/ha. Primijeniti nakon nicanja do 8 listova usjeva (BBCH 10-18) kada je sirak u fazi 3-5 lista a pirika visine 15-20 cm.
  • Primjena u proljeće: 1,0 L/ha. Primijeniti do stadija vidljivih 5 nodija usjeva (BBCH 35) kada je sirak u fazi 3-5 lista a pirika visine 15-20 cm.

 

ŠEĆERNA REPA

 • JEDNOGODIŠNJI USKOLISNI KOROVI
  • 0,6 L/ha. Primijeniti nakon nicanja do stadija kada 30 % biljaka zatvori redove (BBCH 33) a korovi su u fazi 2 lista do kraja busanja (BBCH 12-29).
 • VIŠEGODIŠNJI USKOLISNI KOROVI
  • 1,0 L/ha. Primijeniti do stadija kada 30 % biljaka zatvori redove (BBCH 33) kada je sirak je u fazi 3-5 lista a pirika visine 15-20 cm.