DIMBO 480 SL

Selektivno sistemično herbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu.

Djelatna tvar:         dikamba 480 g/L
Formulacija:          koncentrat za otopinu (SL)
Registracija:          UP/I-320-20/15-01/68
Proizvođač:          GHARDA Chemicals Ltd
Pakiranje:              1 L

 

SVOJSTVA

DIMBO 480 SL ima vrlo širok spektar djelovanja na širokolisne korove u kukuruzu. Najbolje je sredstvo za suzbijanje slaka, a smatra se i najučinkovitijim herbicidom za suzbijanje ambrozije u kasnijim fazama razvoja, kada je djelovanje drugih herbicida na ambrozija nezadovoljavajuće.

DIMBO se koristi samostalno za korektivno prskanje protiv širokolisnih korova pogotovo protiv slaka, osjaka i ambrozije.

DIMBO može biti dio osnovnog programa prskanja kasno nakon nicanja kukuruza u kombinaciji sa herbicidom MOTIVELL EXTRA.

DIMBO je nezaobilazan partner herbicidima na bazi nikosulfurona, tembotriona, foramsulfurona …

 

PRIMJENA PO KULTURAMA

DIMBO 480 SL koristi se kao sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu u dozi do 0,5 L/ha, nakon nicanja usjeva i korova, u fazi kada kukuruz ima 1 do 6 listova (BBCH 11-16).

Preporučena potrošnja vode je 200 do 400 L po ha.

Najbolji rezultati postižu se tretiranjem korova u fazi razvoja od 2 do 6 listova, odnosno kada lisna rozeta nije veća od 5 cm. Korovi moraju biti u fazi intenzivnog rasta.

Optimalno vrijeme za suzbijanje slaka je kada su izdanci dugi 5-15 cm, te kada osjak ima 4-6 listova.

DIMBO JE DIO PAKETA:

 • MOTIVELL EXTRA 6 OD CORN PACK
  (300 mL MOTIVELL EXTRA + 250 mL DIMBO)
 • MOTIVELL EXTRA 6 OD PROFI PACK
  (1 L MOTIVELL EXTRA + 1 L DIMBO + 1 L TEMSA)

Dva paketa za sveobuhvatnu zaštitu od uskolisnih i širokolisnih korova jednim prskanjem:

 • suzbijanje svih važnih travnih korova, uključujući divlji sirak i pirevinu
 • suzbijanje svih važnih širokolisnih korova, uključujući ambroziju, slak, osat, mračnjak, …
 • Najbolje vrijeme za prskanje je kada kukuruz ima 4-6 listova
 • MOTIVELL EXTRA sadrži optimizirani patentirani kompleks za okvašivanje, stoga nemojte dodavati okvašivaće!
 • Doziranje:
  • MOTIVELL EXTRA 6 OD CORN PACK:
   jedno pakiranje za 0,5 do 0,6 ha
  • MOTIVELL EXTRA 6 OD PROFI PACK:
   Jedno pakiranje za 1,45 do 1,65 haVeće doze kada su korovi u kasnijoj fazi razvoja ili kada prevladavaju problematični korovi kao što su slak, divlji sirak, ambrozija.