CLEMATIS

Herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i jednogodišnjih širokolisnih korova u ozimoj uljanoj repici, krumpiru, mrkvi, grašku, jarom bobu, soji i duhanu.

Djelatna tvar:         klomazon 360 g/L
Formulacija:          kapsulirana suspenzija (CS)
Registracija:          UP/I-320-20/17-03/84
Proizvođač:           ALBAUGH TKI D.O.O.
Pakiranje:              1 L

 

SVOJSTVA

 • Klomazon pripada skupini izoksazolidinona.
 • Klomazon inhibira biosintezu prekursora klorofila i karotenoida, što dovodi do promjene boje zelenih dijelova korova.
 • Prodire u biljku kroz korijenje, osjetljivi korovi niču, ali zbog nedostatka fotosintetskih pigmenata nakon nekoliko dana propadaju.
 • Obično se ne koristi sam, izvrstan je sinergistički partner s drugim herbicidima.
 • Povećava učinkovitost partnera i ima vrlo dobar učinak na neke specifične korove (npr. priljepača).
 • Inkapsulirana formulacija omogućuje postupno otpuštanje aktivne tvari, što rezultira produljenim djelovanjem i poboljšanom selektivnošću.
 • Smatra se jednim od najotpornijih herbicida za sušne uvjete.

 

 

PRIMJENA

 

KRUMPIR

CLEMATIS je odličan partner herbicidu PROMAN:

 • PROMAN 3-4 L/ha + CLEMATIS 0,2-0,25 L/ha (niže doze na lakšim tipovima tla, više na teškim tlima).
 • Prskanje nakon sadnje do prije nicanja krumpira.

 

SOJA

CLEMATIS je odličan partner herbicidu PROMAN:

 • PROMAN 1,5-3 L/ha + CLEMATIS 0,25-0,35 L/ha prije nicanja soje.
  Za optimizaciju suzbijanja travnih korova dodati DELUGE u dozi 0,8-1 L/ha.
  Doza Promana viša je na teškim tlima i na tlima sa visokim udjelom organske tvari. U slučajevima jakih kiša nakon prskanja rizik za fitotoksičnost PROMANA povećan je na lakim tlima koja pored malo gline sadrže i malo organske tvari (< 1,5%) – u takvim situcijama doza PROMANA može biti najviše 1,5 L/ha a ako je udio gline <15% ne prskati!

ULJANA REPICA

CLEMATIS je odličan partner herbicidu RAPSAN:

 • RAPSAN 500 SC 1,25-1,5 L/ha + CLEMATIS 0,25-0,33 L/ha
  (niže doze na lakšim tipovima tla, više na teškim tlima).
  Za optimizaciju suzbijanja travnih korova dodati DELUGE u dozi 0,8-1 L/ha.
 • Primjena prije nicanja uljane repice.

DUHAN

CLEMATIS ima odličnu selektivnost u duhanu pa se može primjenitu u većim dozama kao u drugim kulturama i u većini već sam učinkovito suzbija jednogodišnje korove:

 • CLEMATIS 0,4-0,5 L/ha.
  Za optimizaciju suzbijanja travnih korova dodati DELUGE u dozi 1-1,2 L/ha
  (primjena prije presađivanja ili odmah nakon presađivanja, ne primjenjivati u fazi nicanja duhana zbog moguće pojave fitotoksičnosti).

GRAH, GRAŠAK, BOB, MRKVA

 • Doziranje: CLEMATIS 0,25 L/ha.
 • Prskanje nakon sjetve prije nicanja.
 • Kombinirati sa drugim registriranim herbicidima (CHANON u grahu i grašku, DELUGE u grahu, grašku i bobu, herbicidi na osnovi metribuzina ili prosulfokarba u mrkvi).