Beloukha

Suzbijanje korova, desikacija, uklanjanje izboja, mahovine i algi u vinovoj lozi, krumpiru, voćarstvu, ratarstvu, povrćarstvu na industrijskim područjima, nepoljoprivrednim površinama, cestama, autocestama i na željezničkim prugama..

Djelatna tvar:         pelargonična kiselina 680 g/L
Formulacija:          koncentrat za emulziju (EC)
Registracija:          UP/I-320-20/17-03/242
Proizvođač:           Certis Belchim B.V.
Pakiranje:              1 L, 10 L

 

PELARGONIČNA KISELINA

Pelargonična kiselina je prirodnog izvora, iz biljke Pelargonium graveolens, koja je sastavni dio ishrane brojnih sisavaca i ptica. Pelargonična kiselina Djelatna je tvar koja može zadovoljiti vrlo visoke ekotoksikološke standarde uz dobru biološku učinkovitost. Pelargonična kiselina u tlu se vrlo brzo razgrađuje u ugljični dioksid i vodu i ne ostavlja metabolite niti rezidue. Svojstva pelargonične kiseline odlično odgovaraju najoštrijim mjerilima za zaštitu okoliša. Time se ostvaruje mogućnost uklapanja pelargonične kiseline u biocidne programe ekološki povoljne zaštite bilja i ekološki povoljne nepoljoprivredne uporabe kontrole vegetacije.

 

NAČIN DJELOVANJA I OSNOVNE PREPORUKE

Pelargonična kiselina djeluje neselektivno i isključivo kontaktno. Uništava stanične membrane biljne epiderme što uzrokuje vrlo brzu dehidraciju tkiva. Djelovanje proizvoda je vrlo brzo i vidljivo unutar 2 sata nakon primjene. Nema sistemičnih svojstava, stoga ne uništava korijenov sustav, a najbolja učinkovitost postiže se prskanjem mladih korova.

DOZIRANJE. Ovisi o primjeni (npr. suzbijanje korova ili izbojaka, desikacija, …), a najveća doza je 16 L/ha. Koncentracija može biti od većeg značaja od utroška pripravka po jedinici površine. Minimalna prihvatljiva koncentracija je najčešće 8%.

FAZE KOROVA, IZBOJAKA. Za vrijeme prskanja korovi trebaju biti mladi i veličine ≤ 10-12 cm, korovske biljke u rozetama ≤ Ø 6-8 cm, a izbojci u fazi 4-6 listova, neodrvenjeni i veličine do 15 cm.

VRIJEME. Ciljana učinkovitost zahtjeva sunčano do malo oblačno vrijeme i temperature najmanje 15°C. Pelargonična kiselina djeluje isključivo kontaktno pa je uslijed toga za postizanje dobre pokrovnosti vrlo važno da je u vrijeme prskanja lišće suho do samo malo vlažno, te da nema padalina do oko 4 sata iza prskanja.

KVALITETA PRSKANJA. Isključivo kontaktno djelovanje traži vrlo dobru kvalitetu prskanja. Cilj je postići 100% prekrivanje površine ciljanih zelenih dijelova. Preporuča se tlak 2-3 bara, kapljice veličine 250 – 300 μm, a brzina kretanja ≤ 5 km/h. Sapnice lepezaste 80-110°, a mogu se koristiti i konusne.

PRIMJENA

VINOVA LOZA – uklanjanje izbojaka (mladica)
Doza 6-8 L/ha (do najviše 16 L/ha). Najveći broj primjena godišnje: 3 (razmak od najmanje 15 dana, maksimalna količina 24 L/ha godišnje). Tretirati izbojke (mladice) do 15 cm dužine, a najkasnije prije odrvenjavanja osnove izbojka. Prskati obostrano u smjeru rasta izbojka. Tretirati samo mladice. Poželjno je koristiti štitnik kako bi se izbjeglo zanošenje škropiva na druge dijelove vinove loze. Utrošak vode: 150–200 L/ha.

VINOVA LOZA – jednogodišnji i dvogodišnji uskolisni i širokolisni korovi
Doza do 16 L/ha. Najveći broj primjena godišnje: 2 (razmak od najmanje 5 dana). Tretirati u proljeće odmah s novim porastom korova, u stadijima razvoja od 4 do najviše 6 listova (do 10 cm visine) ili u stadiju rozete od najviše 4 cm. Tretirati suhe korove. Prilikom prskanja sredstvo ne smije doći u kontakt s kulturom. Sredstvo BELOUKHA primjenjuje se usmjerenim prskanjem u redu. Navedena količina od 16 L/ha odnosi se na cijelu površinu vinograda, za tretiranje u redovima količina je proporcionalno manja. Sredstvo BELOUKHA može se primijeniti u kombinaciji s mehaničkom obradom tla. Razmak između primjena treba biti najmanje 5 dana. Utrošak vode: 200–250 L/ha.

KRUMPIR – Suzbijanje korova
Primjeniti prije sadnje ili nakon sadnje prije nicanja krumpira u dozi 16 L/ha. Najveći broj primjena godišnje: 2 (razmak od najmanje 7 dana). Optimalna učinkovitost postiže se primjenom sredstva na suhe korove u stadiju kotiledona do najviše 6 listova (do visine 8 cm) ili korove u stadiju rozete promjera do 4 cm. Prije primjene provjeriti da krumpir još nije nikao. Utrošak vode: 150-400 L/ha.

KRUMPIR – Desikacija
Uklanjanje cime krumpira u dozi od 16 L/ha. Primjena 1 put godišnje (1-5 dana nakon mehaničkog odstranjivanja cime). Tretirati čim krumpir postigne odgovarajuću veličinu za prodaju i čim se postigne željeni sadržaj suhe tvari. Mehanički odstraniti cimu ostavljajući 15-20 cm stabljike. Utrošak vode: 150–250 L/ha. Karenca: 1 dan.

VOĆARSTVO (jezgričavo i koštičavo voće, agrumi, maslina)
Suzbijanje korova i odstranjivanje korijenovih izdanaka. Doza 16 L/ha. Najveći broj primjena godišnje: 2 (razmak od najmanje 7 dana za korove i 14 dana za izboje). Optimalna učinkovitost postiže se primjenom na korove u stadiju kotiledona do najviše 6 listova (do visine 8 cm) ili korove u stadiju rozete promjera do 4 cm a na izdanke primjenom na mlade izdanke koji nisu odrvenjeli (do 15 cm dužine). Utrošak vode: 150-400 L/ha.

SOJA – desikacija
Doza do 16 L/ha. Najveći broj primjena godišnje: 2 (razmak od najmanje 5 dana). Utrošak vode: 150-400 L/ha.

KUKURUZ, PŠENICA, JEČAM, ZOB, SUNCOKRET, ŠEĆERNA REPA, ULJANA REPICA, LUK, RAJČICA
Suzbijanje korova prije sjetve ili nakon sjetve prije nicanja. Doza 16 L/ha Najveći broj primjena godišnje: 2 (razmak od najmanje 7 dana). Primijeniti po mogućnosti ujutro, na suhe korove, prije nicanja kulture. Optimalna učinkovitost postiže se primjenom sredstva na korove u stadiju kotiledona do najviše 6 listova (do visine 8 cm) ili korove u stadiju rozete promjera do 4 cm. Prije primjene sredstva provjeriti da kultura još nije nikla. Nanošenje na izniklu kulturu može dovesti do štete.

NEPOLJOPRIVREDNE POVRŠINE, ŽELJEZNICE, AUTOCESTE, CESTE
Suzbijanje korova, mahovine, algi. Doza 16 L/ha. Dozvoljene su najviše dvije primjene godišnje uz najmanji razmak između primjena od 14 dana. Utrošak vode: 200-500 L/ha.