Milbeknock

Akaricid i insekticid namijenjen suzbijanju štetnika u voćarstvu i na ukrasnom bilju.