Valis F

Polusistemični fungicid sa preventivnim, kurativnim, eradikativnim i kontaktnim djelovanjem protiv plamenjače vinove loze.