Fusilade Max

Herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova u voćarstvu, vinogradarstvu, ratarstvu, povrćarstvu, hortikulturi i šumarstvu.