CLEMATIS od sada ima dozvolu i za primjenu u soji i duhanu!

      • CLEMATIS idealan je partner herbicidu PROMAN za suzbijanje i najtvrdokornijih korova, kao što je ambrozija, u soji.
      • CLEMATIS sadrži klomazon koji je ključna djelatna tvar za suzbijanje korova u duhanu
        • Klomazon je iznimno selektivan za duhan, stoga se može u usporedbi sa drugim kulturama koristiti u velikim dozama (0,4-0,5 L/ha). Time  je učinkovitost na korovsku floru odlična.